Μήνας: Μάρτιος 2024

Αποκατάσταση βαλβίδων ρινός

Παρακάτω παρουσιάζεται μία λειτουργική αποκατάσταση ρινός. Ο ασθενής δυσκολευόταν στην αναπνοή. Είχε ενημερωθεί ότι χρήζει διόρθωση διαφράγματος αλλά το πρόβλημα του ήταν πολύ ποιο σύνθετο. Στην εισπνοή κατέρρεε η αριστερή κάτω ρινική βαλβίδα του όπως φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία. Στη…