Μήνας: Μάιος 2023

Πλήρης κεντρική σχιστία

Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι τόσο σπάνια που ελάχιστοι χειρουργοί στον κόσμο έχουν αντιμετωπίσει. Αφορά σχιστία όλου του προσώπου, δηλαδή πλήρη κεντρική σχιστία. . Το οστό λείπει και σε όλο το μέτωπο κεντρικά. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει ειδικός χειρισμός στη…