Μήνας: Ιούλιος 2018

Σχιστία του χείλους

Λίγες πληροφορίες για τις σχιστίες. H σχιστία του χείλους ή/και υπερώας είναι εκ γενετής ανατομική δυσμορφία, μια ατέλεια στη δημιουργία, όχι νόσος. Επίσημα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα δεν υφίστανται, αλλά στις ΗΠΑ το πρόβλημα εμφανίζεται σε περίπου 1 στις 600…