Μήνας: Φεβρουάριος 2018

Οι σχιστίες, αντιμετωπίζονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα όταν η οικογένεια απευθύνεται στον κρανιογναθοπροσωπικό χειρουργό με την ομάδα ειδικών.

Οι σχιστίες, αντιμετωπίζονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα όταν η οικογένεια απευθύνεται στον κρανιογναθοπροσωπικό χειρουργό με την ομάδα ειδικών. H σχιστία του χείλους ή/και υπερώας είναι ένα εκ γενετής ανατομικό ελάττωμα, όχι νόσος. Επίσημα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα δεν υφίστανται, αλλά στις…