Μήνας: Ιανουάριος 2018

Tο 2017 ήταv σημαντικό έτος για την ομάδα μας

Tο 2017 ήταv σημαντικό έτος για την ομάδα μας και κατ’ επέκταση για τους ασθενείς μας που τόσο αγαπάμε, εκτιμούμε και με τους οποίους και εμείς συμπάσχουμε. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η ομάδα συνέβαλε κεφάλαιο σε αγγλόφωνο βιβλίο αισθητικής χειρουργικής και…