Κρανιοπροσωπικό τραύμα

ΤΡΑΥΜΑ

Το κρανιοπροσωπικό τραύμα σε παιδιά και ενήλικες περιλαμβάνει τραυματισμό μαλακών ιστών καθώς και κατάγματα της κάτω γνάθου, της άνω γνάθου, του ζυγωματικού οστού, των κόγχων και των περιοχών του μετώπου. Είναι προτιμότερη η άμεση ανάταξη των καταγμάτων αυτών, αλλά κάνουμε και αποκαταστάσεις όπως στον ενόφθαλμο, σε δυσκολίες οδοντικής σύγκλεισης και ουλές.